ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ή ΕΓΧΡΩΜΑ (ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΡΑΞΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ΧΑΡΤΕΣ, ΑΦΙΣΕΣ …
Διαστάσεων από πλάτος Α5 (148mm) έως Α0+ (914mm) και μήκος έως 15 m
Ανάλυση blk 200-400 dpi (PDF, Tiff)
Ανάλυση col 200-1200 dpi (PDF, Jpeg, Tiff)

Πρωτότυπο: Χαρτί, Διαφάνεια, Παλιό αμμωνιακό, Μιλιμετρέ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ή ΕΓΧΡΩΜΑ (ΕΝΤΥΠΑ)
Διαστάσεων (μονή ή διπλή όψη)
από Α5 (148 x 210mm) έως Α3 (297 x 420mm) 80 gsm
Ανάλυση: blk & col 200-600 dpi

Αποθήκευση: PDF, Jpeg, Tiff

Dual Scan System: Με 1 “πέρασμα” 2 όψεις σάρωση

Directly Scan (Απευθείας σάρωση): to USB, to e-Mail, to & Print

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ή ΕΓΧΡΩΜΑ  έντυπα, φωτογραφίες, βιβλία, φιλμ-slides, ακτινογραφίες

Διαστάσεων: έως Α3+ (310 x 430mm)
Ανάλυση: blk & col max 12.800 dpi

Αποθήκευση: PDF, Jpeg, Tiff

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: επεξεργασία – τροποποίηση – διόρθωση σάρωσης  (για περισσότερα επιλέξτε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ)

Scan to: OCR, CD, flash USB, memory CARD, e-MAIL, FTP

Scroll to Top
Scroll to Top