ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
typewriting – digital services

Δακτυλογράφηση – Επιμέλεια
(κείμενο Ελληνικά – Αγγλικά, εικόνες, πίνακες,
γραφήματα, video, music, ιστοσελίδες …)

 • Πτυχιακών – Διπλωματικών
 • Βιβλίου προς έκδοση
 • Υπολογιστικό φύλλο Excel spreadsheets
 • Παρουσιάσεων PowerPoint
 • CD παρουσίασης – εκδηλώσεων – photo CD
 • Κείμενο χειρόγραφο
 • Κατασκευή μενού
 • Μεταβλητά δεδομένα
 • Ηλεκτρονική Δημοσίευση
 • Επιμέλεια – κατασκευή ιστοσελίδων
 • Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδιάσεων

Εκτυπωτικές & Μετεκτυπωτικές Εργασίες
Παροχή Υπηρεσιών (φινίρισμα)

 • Ψηφιακό Δοκίμιο
 • Προσωποποιημένη Εκτύπωση
 • Βιβλιοδεσία
 • Πλαστικοποίηση
 • Ψηφιακή αποθήκευση σε όλα τα μέσα
 • Εκτύπωση εξώφυλλο CD
 • CD Αντιγραφή
 • Αποστολή με e-mail ή link/ftp
 • Ψηφιακή παροχή υπηρεσιών
Scroll to Top
Scroll to Top