ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α3 (303×426mm)

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Α3 (303×426mm)

80 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Α4 (216x303mm)

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Α4 (216x303mm)

80 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Α4 matt (216x303mm)

125 mic
Πακέτο  (100 2φυλλα    matt)

Α5 (154x216mm)

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Α6 (111x154mm)

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Α7 (80x110mm)

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

99×67 mm

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

90×60 mm

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

86×54 mm

125 mic
Πακέτο (100 2φυλλα glossy)

Scroll to Top
Scroll to Top