48 ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες   48HOURS  graphic arts   48ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες

 

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ / ώρα!

ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ,
ΕΩΣ ΚΑΙ 80% ! ! !
ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΕΠΤΑ.
(Σε χαρτί ή χαρτόνι
λευκό ή χρωματιστό)

 

 

 

 

 


ΤΗΛ:22370-80.001, 22370-80.320  ΦΑΞ:22370-80.075   Σπ. Τσιτσάρα 1, Καρπενήσι, 36 100 e-mail:  48wres@48wres.gr