48 ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες   48HOURS  graphic arts   48ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΝΤΥΠΟΥ

  • ΜΑΚΕΤΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ

  • ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΑΖ
    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MULTIMEDIA
    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    SCAN-SLIDES

  • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΑΚΕΤΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

 

 

 

 

 


ΤΗΛ:22370-80.001, 22370-80.320  ΦΑΞ:22370-80.075   Σπ. Τσιτσάρα 1, Καρπενήσι, 36 100 e-mail:  48wres@48wres.gr