48 ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες   48HOURS  graphic arts   48ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ΑΥΤΟΜΕΛΛΑΝΟΥΜΕΝΕΣ

  • ΞΥΛΙΝΕΣ

  • ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ

  • ΜΙΝΙ ΤΣΕΠΗΣ

  • ΣΕ ΣΤΥΛΟ

  • ΑΡΙΘΜΩΝ

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

  • ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ...

Σφραγίδες με το λογότυπο ή σήμα της επιχείρησής σας
ή ακόμη ... & με την υπογραφή σας !

 

 

Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Ε Σ

 

 

 

 

 


ΤΗΛ:22370-80.001, 22370-80.320  ΦΑΞ:22370-80.075   Σπ. Τσιτσάρα 1, Καρπενήσι, 36 100 e-mail:  48wres@48wres.gr