48 ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες   48HOURS  graphic arts   48ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες

 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ

  • ΣΠΙΡΑΛ

  • ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ

  • ΣΚΛΗΡΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

  • ΘΕΡΜΗ ΚΛΑΣΙΚΗ

  • ΜΑΛΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

  • ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ

  • ΣΑΓΡΕ

  • ΜΑΤ

  • ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ

  • ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ

 

 

 

 

 

 


ΤΗΛ:22370-80.001, 22370-80.320  ΦΑΞ:22370-80.075   Σπ. Τσιτσάρα 1, Καρπενήσι, 36 100 e-mail:  48wres@48wres.gr