48 ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες   48HOURS  graphic arts   48ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες

 

 

 

 

 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ,
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ
επεξεργασία κειμένου, γραφήματα,

ενθέσεις - επεξεργασία φωτογραφιών,

πίνακες,  scan,  επεξεργασία προβολών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΤΗΛ:22370-80.001, 22370-80.320  ΦΑΞ:22370-80.075   Σπ. Τσιτσάρα 1, Καρπενήσι, 36 100 e-mail:  48wres@48wres.gr