48 ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες   48HOURS  graphic arts   48ΩΡΕΣ  γραφικές τέχνες

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ & ΓΡΑΦΙΤΕΣ

(TONER)

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
- FAX - PLOTTERS

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
(original)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΤΗΛ:22370-80.001, 22370-80.320  ΦΑΞ:22370-80.075   Σπ. Τσιτσάρα 1, Καρπενήσι, 36 100 e-mail:  48wres@48wres.gr